Economische en Ecologische voordelen van compost

Vlaco berekende de waarde van compostgebruik. Composteren veroorzaakt een lagere CO2-uitstoot dan verbranding. Niet alleen het proces zelf, maar ook de nuttige toepassing van compost (vermeden emissies ontginning, transport, opbrengen veen, productie en opbrengen kunstmest en vastlegging van CO2 in de bodem) dragen daartoe bij.

Met Vlaco's CO2-tool bereken je jouw voetafdrukwinst door het gebruik van compost en digestaat!

 

 

Bijlagen